10 Μαρτίου 2012

καλό ταξίδι στην κυρία που έξυσε με τόσο κόπο από το μέτωπο της παραδοσιακή μας μουσικής, τη βρωμιά της χούντας