30 Απριλίου 2013

Εντός τόπου και εκτός χρόνου # 22

Η εκπομπή είπε να περάσει στα βιαστικά να πει ένα γεια πριν τελειώσει ο Απρίλης.

της micia (από το community του radiobubble)