8 Απριλίου 2015

πάσχα με λίστες τραγουδιών

το πρόγραμμα θα ζωντανεψει ξανά την πέμπτη 16 απριλίου.
προσδοκούμε ανάσταση των λαών, ανάσταση της άνοιξης.
προσδοκούμε τον ερχομό της μ. παρασκευής, της πιο ερωτικής μέρας του χρόνου.